Cót tre

Tiêu chuẩn

Kích thước:

  • Khổ cót tre 90cm x 200cm
  • Khổ cót tre 90cm x 100cm
  • Khổ cót tre 90cm x 230cm

Đặt hàng: Hàng luôn có sẵn

Chính Sách bán buôn: Giá thành ổn định, phù hợp cho khách hàng, các đại lý cọc tre, vật liệu xây dựng và môi giới

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 077 334 1188 hoặc 0968 811 213. Địa chỉ email: locngyenvan88@gmail.com

Hotline
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI x