Phên tre, phên nứa

Phên nứa, phên tre được làm từ những thanh nứa mềm dẻo dai, được sử dụng trong xây dựng để chắn đất, kè mương, gia cố đường bằng cách sử dụng cọc tre và phên nứa là kè đỡ sạt đất để mở rộng diện tích hoặc gia cố nền móng thi công, ngoài ra phên nứa, phên tre là một nguyên liệu không thể thiếu trong việc thi công nhà tre và các công trình thủ công mỹ nghệ.

  • Loại 1 : Rộng 65 cmx Dài 3.8 m-4 m
  • Loại 2 : Rộng 45 cm X Dài 3.5 m-3.8 m
  • Loại 3 : Rộng 45 cm x Dài 3.2m

Phên nứa có thể sử dụng trong khoảng 5-10 năm

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Mr.Lộc 077 334 1188 hoặc locngyenvan88@gmail.com

Call Now Button