Cọc tre làm nông nghiệp

Cọc tre làm nông nghiệp

Chúng tôi cung cấp tre dài 9m để làm các bè buộc các con giống hày, tu hải, hà trong việc chăn nuôi hải sản trên biển.

Dùng cây tre làm bè nuôi hải sản

Ngoài ra tre dài 9m còn được sử dụng làm các công trình nghệ thuật và làm nhà trong xây dựng.

Thời gian sử dụng đương 5 năm, nếu làm có mái tre thời gian sử dụng là 15 năm.

Cọc tre kè biển, chắn sóng dùng cọc tre dài trên 4m.

Cọc tre làm Nông nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại cây tre nhỏ làm các giàn dây leo trong Nông Nghiệp như làm giàn đỗ, dưa, ngoài ra còn làm các dàn cho các cây như chanh leo, bầu, bí….

Dùng cọc tre làm giàn chanh dây, bầu , bí

Hiện nay chúng tôi có cung câp cọc tre vào Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Nam để thực hiện các công trình mang tính chất quốc gia và quốc tế do biến đổi khí hậu gây ra. Mục tiêu việc kè bằng cọc tre để chắn sạt nở do tác hại của những con sóng lớn. Đồng thời còn làm bức tường chắn sóng trong việc trồng các rừng ngập mặn trong chương trình lấn biển và chống sói mòn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Hotline
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI x