cọc tre làm dàn giáo

Cọc tre làm giàn giáo

Loại tre sử dụng : Chiều dài thương 4m-4,5m bằng luồng chắc, bương đá, hóp đá..

Làm giàn giáo cần các loại tre dày dăn nhưng đường kính không cần to ,thường chỉ lấy từ phần gốc lên là 4m  vì phần gốc thường dày thịt và đảm bảo được sự an toàn cao, đầu ngọn chỉ cânf 3,4-4cm đầu gốc từ 5-6cm.

Vì tính cơ động và khối lượng nhẹ của giàn giáo, giàn giáo cần nhẹ để giảm bớt trọng lượng của công nhân đứng trên giàn và các vật liệu khác, hơn nữa khi di chuyển sang các địa điểm xây dưng khác dễ dàng.

Giàn giáo tre có thể sử dụng trong vòng 1 năm

Cây tre làm giàn giáo
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Hotline
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI x