Cọc tre kè đường

Cọc tre làm móng đường

Cọc tre gia cố đền đường cũng  có tác dụng tương tự như gia cố nền móng nhà, nhưng có điều áo lực của khối lượng ngôi nhà là một lực thay đổi chậm và tương đối đều. Còn cọc tre làm đừơng thì thường chịu các lực bất thường với sự thay đổi nhanh, như việc các xe tải và phương tiện có trọng lượng khác nhau đi qua cac nền đường.

Về cách đóng cọc thường về nền đường thường được đóng với số lượng cọc tre nhiều hơn cọc nhà từ 3-5 cọc/m2 tức 30 cọc/m2 và số diện tích nền đất cần đóng là 120% diện tích thi công thực tế ( đóng ra cả ngoài rìa của cong đường).

Cọc tre gia cố các công trình nền là lòng hồ, lòng ao,lòng sông…cọc tre thông thường 3m-4m

Với nền móng gia cố là nền ao, hồ, mương máng, lòng sông… các diện tích trước kia có chứa nước hoặc đang chứa nước thì cọc tre cần thi công có chiều dài từ 3m-4m và đường kính nhỏ nhất là 5cm, yêu cầu thẳng.

Cọc tre gia cố các nền móng này cũng có tác dụng gia cố nền và  giàn trải đều lực sức ép của công trình theo phương nằm ngang giảm bớt áp lực của công trình theo phương thẳng đứng.

Cọc tre tại để gia cố nền các công trình này thường là 3m-4m tùy vào địa chất nhưng thông thường dài hơn các khu vực đất thông thường vì đất các khu vực này thường mềm và khoảng cách từ mặt đến phần đất cứng thường là 3m-4m. Số lượng cọc để gia cố nền là từ 38-30 cọc/1m2.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Hotline
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI x